به کار بردن دستگاه لیزر موهای زائد جهت حذف آنها از محبوب ترین شیوه های اینکار محسوب می گردد. بدون درد و عارضه بودن این شیوه در برابر روش های سنتی حذف موهای زائد در کنار اثربخشی طولانی این شیوه از جمله مزایای قابل توجه آن می باشد. همچنین با استفاده از دستگاه های جدیدتر و روزتر موجب گردیده تا اثربخشی این شیوه بسیار قابل قبول باشد و تقریبا حتی عوارض ناچیز بعد از درمان نیز مانند قرمزی و سوزش پوست در نواحی تحت درمان برای بیمار به حداقل رسیده باشد.

بنابراین می توان گفت دستگاه های لیزر موهای زائد تقریبا بدون هیچگونه عوارضی می باشند. اما با توجه به حساس بودن فرد در این دوران و برهم ریختگی هورمون های بدن در این دوران بهتر است از هر گونه فعالیت هایی که ممکن است ایجاد حساسیت برای فرد داشته باشد پرهیز به عمل آید. در نتیجه می توان گفت گرچه هیچگونه عوارضی در این خصوص ثبت و به اثبات نرسیده است ولی با توجه به حساسیت های بدن افراد در این دوران بهتر است از انجام لیزر در دوران بارداری پرهیز نمود.

منبع و ماخذ : pasokhbartar.com