دستگاه های لیزر موهای زائد با توجه به عملکرد تاثیرگذاری که دارند بسیار مورد استقبال جهت حذف موهای زائد قرار گرفته است. به همین علت می توان گفت هر روزه دستگاه های لیزر جدیدتر با عملکرد بهتر عرضه می گردد. از جمله نکات مهم در استفاده و تاثیرگذاری لیزرهای موهای زائد رنگ پوست و موهای ناحیه مورد نظر می باشد. این مسئله تاثیر مستقیم در نتیجه بخشی حذف موهای زائد خواهد داشت.

دستگاه های لیزر با توجه به طول موج عملکردی آنها و نوع هندپیس به دو دسته اصلی لیزر دایودها و لیزرهای الکساندرایت تقسیم بندی می گردند. دستگاه های لیزر دایود با توجه به ساختار آن و طول موج اشعه لیزر در این دستگاه ها برای پوست های تیره عملکرد بهتری را از خود نشان می دهند. در صورتیکه دستگاه های لیزر الکساندرایت عملکرد بهتری را برای پوست های روشن داشته ولی در دستگاه های جدیدتر با اضافه شدن هندپیس ان دیگ به این گروه از دستگاه های لیزر الکساندرایت مانند دستگاه لیزر الکساندرایت پنتو و یا لیزر الکساندرایت نابلین عملکرد مناسب تری را می توان از آنها برای تمامی طیف های رنگ پوست انتظار داشت. از جمله دستگاه های الکساندرایت به روز و مناسب با عملکرد بسیار مناسب دیگر می توان به دستگاه لیزر الکساندرایت نابلکس و لیزر الکساندرایت کندلا(اصلی) نیز اشاره کرد.

منبع و ماخذ : pasokhbartar.com