نتیجه بخشی در لیزر موهای زائد به چه عواملی بستگی دارد

استفاده از روش لیزر برای حذف موهای زائد بدلیل کم عارضه بودن و ماندگاری مناسب یکی از شیوه هایی است که محبوبیت بسیاری به خصوص در دهه های اخیر داشته است. دستگاه های لیزر موهای زائد در واقع با استفاده از فرآیند پالس لیزر موجب از بین رفتن فولیکول مو و جلوگیری از رشد مجدد مو در طول یک دوره زمانی می گردد. از جمله مسائل مهم و موثر در از بین بردن موهای زائد با دستگاه لیزر تاثیر آن بر روی موهایی است که به فولیکول مو متصل هستند. در بدن انسان حدود هشتاد درصد موها در یک دوره به فولیکول متصل نیستند به همین دلیل است که درمان با لیزر موهای زائد حداقل برای چند جلسه می بایست تکرار شود.

عامل موثر دیگر بر اثر بخشی درمان سطح هورمن است. هورمن تاثیر زیادی بر رشد مو دارد بنابراین سطح هورمن بدن می تواند عامل موثری بر نتیجه بخشی درمان با لیزر محسوب گردد. رنگ پوست و مو بدن نیز دو عامل بسیار موثر و تعیین کننده دیگری است که بر اثر بخشی درمان توسط لیزر موثر است. با مشاوره با یک متخصص خبره می توان بهترین دستگاه و زمان و تعداد جلسات مناسب جهت حذف موهای زائد برای نتیجه بخشی بهتر را با توجه به رنگ پوست و مو بدن تعیین و انتخاب کرد.

منبع و ماخذ : pasokhbartar.com