امروز یکی از مهم ترین و موثرترین عوامل در پیشرفت کارها و بالا رفتن بازده شرکت ها انجام کار گروهی و تیمی است. باید گفت تحقیقات نشان داده اند که شرکت هایی که به انجام فعالیت های گروهی اهمیت می دهند، 5 برابر و حتی بیشتر در پیشبرد فعالیت های خود نسبت به شرکت هایی که به کارهای گروهی اهمیت داده نمی شود، موفق تر هستند. امروزه با پیشرفت شرکت ها و بزرگ شدن آنها چالش کار گروهی بیشتر و بیشتر خود را نشان می دهد و این موضوع ناشی از پیشرفت تکنولوژی و قرار گرفتن جوامع در سیر تکاملی است.

با تمام این توضیحات متاسفانه در بسیاری از سازمان ها مدیران در شکل دهی و هدایت یک تیم و گروه با مشکل مواجه هستند، تا آنجائیکه برخی اوقات یکی از مهم ترین علل و عوامل شکست و ضرر دهی در برخی از این دسته شرکت ها و سازمان ها مشکلات و مسائلی است که در کار تیمی آن ها وجود دارد. در اینجا به بیان برخی از روش های موثر جهت تقویت کارهای تیمی و گروهی خواهیم پرداخت.

یکی از مهم ترین مسائل هدفمند بودن و ایجاد تعلق خاطر برای کارمندان در یک مجموعه می باشد. در واقع با از بین بردن رفتارهایی که نشان دهنده مخفی کاری اطلاعات شرکت باشد، می توان فضایی ایجاد نمود که افراد مشاغل در آن محیط خود را جزئی از سیستم بدانند به گونه ای که به فکر بیان و یا انجام کارهایی برای پیشرفت سازمان و شرکت باشند و در واقع به اهداف شرکت تعلق خاطر داشته باشند. همچنین بهبود روابط در کارکنان نیز بسیار حائز اهمیت است. باید فضایی ایجاد نمود تا کارکنان بتوانند مسائل، مشکلات، اطلاعات و نتایجی که از کار حاصل می کنند با یکدیگر به اشتراک بگذارند. در این راه الگوی مناسب که در واقع همان برخورد صحیح از طرف مدیران مجموعه و برخورد خود مدیران با یکدیگر می تواند باشد، تاثیر مثبت بسزایی می تواند داشته باشد. همچنین هدایت بحث ها و گفتگوهای کاری، استفاده از نقاط قوت افراد، رعایت انصاف از طرف مدیران، احترام به جایگاه دیگران، انعطاف پذیری، کنترل احساسات، ایجاد امنیت کاری و محیطی و … از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار جهت بهبود و ارتقاء کار تیمی و گروهی می باشد.

منبع و ماخذ : pasokhbartar.com