برای تمام افراد در طول زندگی اتفاق افتاده است که در مسائل روزمره و یا کاری خود نکته مهمی را فراموش کرده باشند و یا به اشتباه کار خطایی انجام داده باشند ولی مهمترین نکته اینجاست که ما چگونه می توانیم در این شرایط آرامش خود را حفظ کنیم تا بتوانیم صحیح ترین کار را انجام دهیم. در مسائل زندگی ممکن است لحظاتی پیش بیاید که افراد تحت استرس و فشار عصبی زیادی قرار بگیرند ولی حفظ آرامش و کنترل بر فکر در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. البته باید گفت که خود استرس گاهی اوقات باعث پیشبرد کارها می شود و عامل مثبتی می تواند تلقی شود ولی استرس بیش از اندازه نیز بسیار مخرب است و جلوی تصمیم گیری های صحیح فرد را می گیرد.

در اینجا به بیان برخی موارد و راهکارهایی که موجب حفظ آرامش در شرایط سخت و بحرانی می گردد خواهیم پرداخت. یکی از راه های بسیار ساده در موقیت هایی که استرس زیاد به فرد وارد می شود این است که نفس عمیق بکشد، نفس عمیق کشیدن باعث می گردد هنگام بازدم این احساس به فرد دست دهد که استرس را به بیرون از بدن خود هدایت می کند. راه دیگر برای کنترل بر افکار خود این است که به اشتباهات دیگران فکر کنید که خیلی عوارض و مشکلات جدی تری را در آن مورد خاص پیش آورده است. با این روش می توانید در آن لحظه به خود آرامش اعصاب بدهید تا بتوانید بهتر فکر کنید و تصمیم بگیرید. اگر مشکلی برای شما پیش آمده است سریعا آن را به دیگران منتقل نکنید و یا آن را در شبکه های اجتماعی نگذارید و به خود فرصت فکر کردن بدهید چون ممکن است دیگران بیش از حد با شما همدردی کنند و ابراز نگرانی نمایند و این باعث خواهد شد به ترس و نگرانی شما پروبال بدهند.

همچنین در این شرایط می توانید محیط آرامی را برای فکر کردن انتخاب کنید، از تصورات و نکاتی که موجب آرام شدن شما می شود استفاده کنید، اغراق نکنید، مثبت فکر کنید و در صورت نیاز از دیگران کمک بخواهید.

منبع و ماخذ : pasokhbartar.com