زرد زخم یک عفونت باکتریایی مسری پوست است که معمولا بیشتر کودکان خردسال را تحت تاثیر قرار میدهد. باکتری های استافیلوکوکی یا استرپتوکوکی  با گزش حشرات، و دیگر زخم های جزئی وارد پوست میشود. عفونت تاول های کوچک، اغلب در اطراف دهان، که دارای خارش و سوزش آغاز می شود. خارش و یا لمس کردن تاول و سپس دست زدن به سایر قسمت های بدن گسترش می یابد عفونت میتواند به افراد دیگر سرایت کند پس از دو یا سه روز تاول پاره می شود. اخیراً در دهه ی گذشته نوع بخصوصی از زخم زرد که توسط باکتری خاصی ایجاد می شود، رو به افزایش است درحالی که زرد زخمی که با باکتریهای دیگر بوجود می آید در حال کاهش است. این‌ عفونت‌ معمولاً در پوست‌ صورت‌، بازوها و پاها به‌ وجود می‌آید. زرد زخم‌ می‌تواند در تمام‌ سنین‌ رخ‌ دهد، اما در شیرخواران‌ و كودكان‌ شایع‌تر است‌.

زرد زخم عموما به دو دسته تقسیم می شود : تاولی و غیر تاولی. زردزخم غیر تاولی رایج ترین نوع است و آن را زرد زخم مسری هم می نامند. همان طور که از نامش پیداست این نوع زرد زخم ناقل تر از نوع تاولی آن است. زرد زخم غیر تاولی به وسیله ی یکی و در بعضی موارد هردو باکتری استرپتوکوک پیوژنز و استافیلوکوس اورئوس بوجود می آید. در این نوع زرد زخم تعدادی تاول کوچک بوجود می آید و به سرعت می ترکند و پوسته ای زرد رنگ را بر روی خود بوجود می آورند. زرد زخم تاولی کمتر رایج است و قدرت واگیر چندانی ندارد. تقریبا اکثر موارد بخاطر آلودگی توسط باکتری استافیلوکوس اورئوس می باشد. این نوع از زرد زخم بیشتر در میان کودکان و نوزادان تازه به دنیا آمده رایج است. در این نوع، تاول ها بزرگتر و پر از مایعی زرد رنگ هستند. پس از طی سه روز تاول ها می ترکند و حالتی به رنگ قهوه ای روشن بر رویشان درست می شود.

با برخی از علائم بیماری زرد زخم بیشتر آشنا شویم :

زرد زخم یک عفونت پوستی است که ابتدا به صورت نقاط ریز تاول مانندی ظاهر می شود . در اغلب موارد اطراف دهان و بینی بیشتر آلوده می شود . هر چند که همه جای بدن می تواند مبتلا شود، ولی چون پوست نواحی دهان و بینی به علت سرماخوردگی بیشتر لمس می شود و عموماً حساس تر و ظریفتر است بیشتر مستعد ابتلا به عفونت است . نواحی حساس شده گاهی اوغات به طرز هشدار دهنده ای از نظر وسعت و تعداد زخم ها افزایش می یابد. در عرض چند ساعت سطح پوست شکننده شده آسیب می بیند و از مایع مرطوب و لزجی پوشیده می شود و بسرعت نیز خشک می شود . در یک نوع بخصوص از زرد زخم، سروم زیادی از جوشهای ترکیده بیرون می ریزد . این حالت یک قشر زخم زرد رنگ بر روی نواحی حساس و قرمز شده ی زیرین ایجاد می کند .زرد زخم یک بیماری بشدت مسری است . علی رقم ظاهر بد منظره و ناراحت کننده ی جوشهای زرد زخم، این عفونت درد یا خراش ندارد و به ندرت با اختلالات عمومی سیستمیک همراه است. به دنبال درمان و برطرف شدن جوش ها، گاهی اوقات سلول های سطحی پوست میریزد و برای مدت کوتاهی پوست آن ناحیه ملتهب و قرمز می شود . به این حالت سندرم پوست سوختهscalded skin) syndrome) یا بیماری لیل ( lyell ) گفته می شود. جوش های زرد زخم خوشبختانه هیچ گونه اثر دائمی برجای نمی گذارند. تاول‌ها در برخی موارد حاوی عفونت بوده و با توجه به اینکه در صورت خاراندن توسط فرد مبتلا به آسانی پاره می‌شوند، می‌توانند با انتشار عفونت به نقاط دیگر بدن، سطح بیشتری را از پوست درگیر کنند. در واقع زرد زخم، تاول زدن ودلمه پوست است که توسط یک عفونت باکتریایی ایجاد می‌شود. زرد زخم در صورت تماس نزدیک فرد مبتلا با اطرافیان خود قابلیت سرایت به آنان را نیز دارد. زرد زخم می‌تواند در تمام سنین رخ دهد، اما در شیرخواران و کودکان شایع‌تر است. زرد زخم یک بیماری سرایت کننده است که اغلب به شکل همه‌گیر در پرورشگاه‌ها، مدارس، اردوها و هر جای دیگری که کودکان تماس طولانی باهم داشته باشند و بهداشت پوست رعایت نشود، ظاهر می‌شود.

منبع و ماخذ : pasokhbartar.com